۱۳۹۴ . ۱۱

۱۷

معرفی پروژه هتل فرشته پاسارگاد در توکیو

سفر مدیریت استراتژیک شرکت هتل فرشته پاسارگاد ،آقای دکتر دسترنج همراه با هیئت دولت و وزیر اقتصاد آقای طیب نیا به ژاپن و ارائه سمینار و معرفی هتل فرشته توسط ایشان برای شرکتهای بین المللی ژاپنی

 

 

IMG_20160208_133336

IMG_20160208_133600

IMG_20160208_133239

IMG_20160208_133256

20160205_113103_001