۱۳۹۶ . ۰۸

۱۷

قدردانی هیات مدیره شرکت هتل فرشته پاسارگاد از پرسنل مهندسی، اداری و خدماتی پروژه هتل فرشته پاسارگاد در مراسم اتمام فاز یک پروژه

 هیات مدیره شرکت هتل فرشته پاسارگاد طی مراسمی از دست اندرکاران و پرسنل مهندسی، اداری، اجرایی و خدماتی پروژه هتل فرشته پاسارگاد تقدیر بعمل آورد.

این مراسم که با حضور کلیه کادر مدیریتی و اداری کارفرما، مدیریت طرح و پیمانکاران و مشاوران پروژه همراه بود، از نیروی توانمند مهندسان ایرانی پروژه و همچنین پرسنل اجرایی و پشتیبانی این پروژه تقدیر بعمل آمد.

در ابتدای این مراسم آقای اسدی مدیر عامل شرکت ضمن تشکر از دست اندرکاران اجرای این پروژه ملی  گفت: بسیار خرسندم که با بهره گیری از توانمندی نیروهای داخلی و اعتماد راسخ به این نیروها توانستیم با اتمام فاز یک شامل پارکینگ ها و تاسیسات و رسیدن به نقطه ایمن، رکورد دار عمیق‌ترین گودبرداری جهان شویم. این مسئله میسر نبود مگر با دلسوزی وتلاش شبانه روزی  یکایک نیروها .   

در ادامه این مراسم، آقای اسدی ابراز امیدواری کرد بتوان در آینده و با تلاش بیش از پیش، پروژه را در موعد مقرر و طبق زمانبندی به مرحله بهره برداری رسانده و گامی موثر در جهت رفع کمبود زیرساخت های گردشگری و ارتقاء کیفی صنعت هتلداری برداشت.

 در پایان این مراسم هدایایی به دست اندرکاران مدیریتی، مهندسی و کادر اداری، پشتیبانی این پروژه اهدا گردید.