۱۳۹۷ . ۰۹

۲۱

سهراب اسدی، سازنده حرفه ای

سهراب اسدی، سازنده حرفه ای، پروژه های ساختمانی بسیاری را در زمینه های مسکونی و مجموعه های توریستی در ایران انجام داده است. در حال حاضر سهراب اسدی به عنوان ریئس هیئت مدیره شرکت توریستی پاسارگاد تور و مدیرعامل هتل فرشته پاسارگاد در حال فعالیت می باشد.

http://luxuryproperties.ir/professionals/category/10/builders

IMG-20181212-WA0000