۱۳۹۷ . ۰۲

۱۰

بازدید گروه هتلداری THE ASCOTT سنگاپور از پروژه هتل فرشته پاسارگاد و مجتمع گردشگری و کشت ارگانیک لیشک و جلسه با مسئولین پروژه و فرماندار سیاهکل در راستای توسعه صنعت گردشگری و کشت ارگانیک در استان گیلان

گروه هتلداری سنگاپور “ASCOTT” از سایت پروژه هتل فرشته پاسارگاد بازدید کردند. همچنین از مجتمع توریستی و کشاورزی ارگانیک “لیشک” در استان گیلان بازدید و با فرماندار سیاهکل دیدار کردند. هر دو طرف در مورد نیاز به افزایش همکاری در زمینه های صنعت گردشگری و علوم کشاورزی و غذایی توافق کردند.

IMG_5013

IMG_5033

 

IMG_20180521_140805_176

 

IMG_20180521_140805_181