۱۳۹۵ . ۰۲

۲۵

سفر مدیریت استراتژیک شرکت هتل فرشته پاسارگاد به کشور هلند و سوییس

سفر مدیریت استراتژیک شرکت هتل فرشته پاسارگاد (آقای دکتر دسترنج) به هلند و سوییس جهت معرفی پروژه و مذاکره با شرکت های اروپایی

 

IMG_20160514_105308

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160514_105255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160514_105252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160514_105259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160514_105247