00

هتل فرشته پاسارگاد

پیمانکاران و مشاوران

ردیف

 

 

 

شرکت

 

عنوان قرارداد و محدوده کار

 

1  logo شرکت مهندسان مشاور اندیشه خاک سازه 1- طراحی و نظارت بر سستم پایدارسازی گود

2- مدیریت طرح در دوره پایدارسازی گود

3- انجام مطالعات مهندسی معماری در مرحله پایه و تفصیلی

4- مطالعات مهندسی سازه ای

5- خدمات مدیر طرح در دوره ساخت

2   پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالعات لرزه خیزی و برآورد خطر زلزله در ساختگاه طرح
3   مهندسین مشاور توان تک مطالعات مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی
4   مهندسان مشاور ژئوتکنیک آزمایش های کنترل کیفیت عملیات اجرایی
5   گروه بین المللی مهندسی طرح و ساخت پرسا طراحی کیترینگ و آشپزخانه های صنعتی
6 imen taradod-LOGO مهندسین مشاور ایمن تردد انجام مطالعات ترافیکی
7 ICC-logo-en شرکت ایستافر اجرای سازه (بخش اول)
8   شرکت ساختمانی پویان برج قالب بندی، آرماتوربندی و اجرای بتن فونداسیون
9   شرکت راد پی قائم اجرای سیستم پایدارسازی گود
10   بتن آماده پاسداران تامین بتن مورد نیاز فونداسیون
11 شرکت نوآوران هنر ساختمان نظارت پروژه هتل فرشته پاسارگاد
12 استرانگ هلد طراحی، تامین مصالح و اجرای سقف های پیش تنیده (بخش دوم)
13 safa-logo سازه های فلزی و ماشین آلات صنعتی صفا تامین مصالح، ساخت و نصب سازه های فلزی (بخش دوم)
14   پیمانکاری قبادی نژاد اجرای سازه (بخش دوم)