00

هتل فرشته پاسارگاد

پیمانکاران و مشاوران

ردیف

 

 

 

شرکت

 

عنوان قرارداد و محدوده کار

 

1  logo شرکت مهندسان مشاور اندیشه خاک سازه 1- طراحی و نظارت بر سستم پایدارسازی گود

2- مدیریت طرح در دوره پایدارسازی گود

3- انجام مطالعات مهندسی معماری در مرحله پایه و تفصیلی

4- مطالعات مهندسی سازه ای

5- خدمات مدیر طرح در دوره ساخت

2   پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالعات لرزه خیزی و برآورد خطر زلزله در ساختگاه طرح
3   مهندسین مشاور توان تک مطالعات مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی
4   مهندسان مشاور ژئوتکنیک تهران      آزمایش های کنترل کیفیت عملیات اجرایی
5   گروه بین المللی مهندسی طرح و ساخت پرسا طراحی کیترینگ و آشپزخانه های صنعتی
6 imen taradod-LOGO مهندسین مشاور ایمن تردد انجام مطالعات ترافیکی
7 ICC-logo-en شرکت ایستافر اجرای سازه (بخش اول)
8   شرکت ساختمانی پویان برج قالب بندی، آرماتوربندی و اجرای بتن فونداسیون
9   شرکت راد پی قائم اجرای سیستم پایدارسازی گود
10   شرکت نوآوران هنر ساختمان نظارت پروژه هتل فرشته پاسارگاد
11 استرانگ هلد طراحی، تامین مصالح و اجرای سقف های پیش تنیده (بخش دوم)
12 safa-logo سازه های فلزی و ماشین آلات صنعتی صفا تامین مصالح، ساخت و نصب سازه های فلزی (بخش دوم)
13   پیمانکاری قبادی نژاد اجرای سازه (بخش دوم)